Cài đặt Team Foundation Server 2010 trên Windows 7

visual-studio-2010 team foundation server 2010

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách cài đặt Team Foundation Server 2010 trên các client OS như Vista SP2 hoặc Windows 7.Xuất phát từ nhu cầu thực tế của tôi khi muốn nghiên cứu về Tool Microsoft Test Manager 2010 đòi hỏi phải có Team Foundation Server 2010.Với điều kiện nghèo nàn về vật chật hiện tại như tôi thật khó để có 1 con server TFS riêng phục vụ mục đích test … [Read more...]

Kiểm thử phần mềm (Software Testing) trong Visual Studio 2010

software-testing visual studio

Blog cá nhân được dựng ra đã khá lâu mà vẫn chưa viết được bài nào.Nhân cơ hội dự án đang mất khá nhiều thời gian về mảng kiểm thử phần mềm.Hôm nay mình thử nghiên cứu các tính năng của Visual Studio 2010 về mảng testing này.Đây là bài đầu tiên trong loạt bài về các công cụ và kỹ thuật testing sử dụng trong Visual Studio 2010, TFS 2010.Các bài viết bao … [Read more...]