Thiết kế giao diện mẫu sản phẩm sử dụng Microsoft Expression Blend

microsoft-expression-blend prototyping

Khả năng thành công của các dự án phần mềm thường rất thấp. Đó là thực tế đã được công nhận, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này nhưng một trong các nguyên nhân mà hầu hết các dự án đều gặp phải đó chính là chưa hiểu rõ yêu cầu người dùng. Điều này dẫn đến những lãng phí không cần thiết về thời gian và tiền bạc khi chúng ta phải sửa sai (rework) những gì mình xây dựng … [Read more...]

Sử dụng Expression Blend thiết kế giao diện ứng dụng Windows Phone 7

Expression Blend

Trong bài viết trước về chúng ta đã biết cách thiết kế giao diện của các ứng dụng Windows Phone 7 sử dụng Visual Studio 2010.Trong bài học này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một công cụ mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn dùng để thiết kế giao diện cho các ứng dụng Windows Phone. Đó là Microsoft Expression Blend for Windows Phone có sẵn khi bạn cài đặt Windows Phone Developer Tool. Nếu … [Read more...]