Authentication mobile app sử dụng ASP.NET Membership Provider

asp.net membership

Nhu cầu bảo mật trong các ứng dụng web hiện nay rất lớn. Xa xưa khi xây dựng các ứng dụng web lập trình viên thường phải tự viết nên các framework bảo mật: quản lý người dùng, vai trò, quyền hạn riêng của mình, điều này rất tốn công sức và đôi khi để lộ ra những lỗ hổng bảo mật cho hệ thống nếu không design, code, test cẩn thận.Ngày nay hiếm khi chúng ta phải thực hiện điều … [Read more...]