Xử lý lỗi SQL Server Take Offline Database Treo

SQL Management Tool

Đôi khi có những trường hợp bạn cần Take Offline một SQL database nào đó để xử lý backup/restore hoặc bảo trì server. Mặc dù SQL Server Management Tool đã hỗ trợ sẵn tính năng để Take Offline Database như dưới đây:Nhưng khi thực hiện nó bạn sẽ thấy cửa sổ này chạy mãi không dừng, sau một hồi đợi lâu thì chỉ có cách cancel và thoát Management Studio.Nguyên nhân … [Read more...]

Giới thiệu Graph Database Neo4j

neo4j

Meetup lần thứ 7 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra trong tháng 1/2016 với chủ đề: "Giới thiệu Graph Database Neo4j – Introduction to Neo4j Graph Database"Nội dung meetup lần này được lựa chọn cũng rất tình cờ khi chuyên gia công nghệ Graph Database Neo4j đang du lịch ở Việt Nam và anh rất muốn chia sẻ với cộng đồng developer Hà Nội về cơ sở dữ liệu NoSQL … [Read more...]

Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu SQL Server (Performance Tuning And Optimization Microsoft SQL Database)

SQL Performance Tuning Optimization

Thứ 5 vừa rồi buổi meetup hàng tháng số 5 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra với chủ đề: "Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu SQL Server – Performance Tuning and Optimization Microsoft SQL Database"Có thể nói cơ sở dữ liệu là trái tim, là xương sống của rất nhiều hệ thống, việc thiết kế một cơ sở dữ liệu để sử dụng trong ứng dụng là rất dễ dàng và cơ bản mà bất kì ai học … [Read more...]