Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu SQL Server (Performance Tuning And Optimization Microsoft SQL Database)

SQL Performance Tuning Optimization

Thứ 5 vừa rồi buổi meetup hàng tháng số 5 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra với chủ đề: "Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu SQL Server – Performance Tuning and Optimization Microsoft SQL Database"Có thể nói cơ sở dữ liệu là trái tim, là xương sống của rất nhiều hệ thống, việc thiết kế một cơ sở dữ liệu để sử dụng trong ứng dụng là rất dễ dàng và cơ bản mà bất kì ai học … [Read more...]

Cấu hình asp.net membership authentication service trả về json dùng cho mobile app

asp.net membership

Trong bài trước các bạn đã biết cách cấu hình asp.net membership authentication service để dùng trên mobile app. Các bạn có thể xem thêm tại link sau: Authentication mobile app sử dụng ASP.NET Membership ProviderASP.NET Mermbership Authentication service mặc định trả về định dạng dữ liệu xml nên với các ứng dụng cùng họ .net như winform, webform, windows phone … [Read more...]