Giới thiệu Graph Database Neo4j

neo4j

Meetup lần thứ 7 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra trong tháng 1/2016 với chủ đề: "Giới thiệu Graph Database Neo4j – Introduction to Neo4j Graph Database"Nội dung meetup lần này được lựa chọn cũng rất tình cờ khi chuyên gia công nghệ Graph Database Neo4j đang du lịch ở Việt Nam và anh rất muốn chia sẻ với cộng đồng developer Hà Nội về cơ sở dữ liệu NoSQL … [Read more...]