Giới thiệu về Domain Driven Design (Domain Driven Design Introduction)

domain-driven-design là gì

Thứ 5 vừa rồi buổi meetup hàng tháng số 10 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra với chủ đề: "Giới thiệu về Domain Driven Design (Domain Driven Design Introduction)"Domain Driven Design là một chủ đề rất hot trong thời gian gần đây và thực tế là cũng rất nhiều bạn trong nhóm Ha Noi .NET Group cũng bày tỏ mong muốn được chia sẻ về chủ đề này. Đáp ứng lại yêu cầu đó … [Read more...]

Các nguyên lý của lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming)

Object oriented programming

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng hiện nay. Nó được áp dụng ở hầu hết các ứng dụng thực tế xây dựng tại các doanh nghiệp. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình và framework lập trình phổ biến hiện nay như Java, PHP, .NET đều hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. Các lập trình viên đa phần đã được học về lập trình hướng đối tượng ở trường … [Read more...]