Culture và Country Code localize ứng dụng .NET Framework

NET Framework Localization

Khi xây dựng các ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ sử dụng .NET framework chúng ta có sẵn class CultureInfo để thực hiện việc này. Ngoài việc localize ứng dụng .NET sử dụng CultureInfo thì chúng ta còn có thể dùng các thông tin CultureInfo cung cấp để định dạng số, số tiền, thời gian, ngày tháng như trong RegionFormat trên Windows … [Read more...]

Giới thiệu lập trình Windows Phone 8.1

lập trình windows phone 8.1

Windows Phone là hệ điều hành dành cho smartphone khá non trẻ của Microsoft nhưng đã phát triển tương đối nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam.Vì vậy nhu cầu học lập trình Windows Phone cũng tăng lên nhanh chóng, để có một cái nhìn tổng quan về hệ điều hành này cũng như việc lập trình trên nó chúng ta hãy cùng tham khảo qua slide giới thiệu lập … [Read more...]