Sử dụng các HTTP Verbs GET POST PUT DELETE trong Web API

ASP.NET-Web-API-Logo

Mở đầu Trong các bài viết trước về chủ đề Web API các bạn đã biết cách tạo và sử dụng Web API service, cũng như cách kiểm nghiệm xem Web API service chạy được hay chưa. Nếu chưa biết thì các bạn có thể tham khảo lại các bài viết theo link bên dưới: Cách tạo asp.net web api service dùng cho mobile app Sử dụng fiddler test web serviceTrước đây khi sử dụng WCF … [Read more...]