Tìm hiểu ASP.NET MVC với SignalR

SignalR ASPNET MVC

Ngày 3/3 vừa rồi buổi meetup hàng tháng số 8 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra với chủ đề: "Tìm hiểu ASP.NET MVC với SignalR - Deep Diving ASP.NET MVC với SignalR"Meetup số 8 này chia sẻ về công nghệ đang rất hot của Microsoft là SignalR kết hợp với ASP.NET MVC. SignalR là công nghệ mới nhất của Microsoft giúp xây dựng các ứng dụng realtime như chat, … [Read more...]