Lập trình Windows Phone 7 với Silverlight – Microsoft Technology Day 2011

Windows-Phone-7-Development-101

Ngày hội công nghệ Microsoft diễn ra hôm 17/3/2011 vừa rồi tại khách sạn Hà Nội mình có bài thuyết trình về phát triển ứng dụng - lập trình Windows Phone 7 với Silverlight: Developing Windows Phone 7 application with Silverlight.Bài thuyết trình giới thiệu sơ qua về Windows Phone 7, sau đó giới thiệu 2 framework lập trình Windows Phone 7: Silverlight và XNA. Phần cuối cùng … [Read more...]