MCP cũng chỉ là tờ giấy mà thôi – ViecBonus phỏng vấn

Nguyen Thanh Tung

Lắng nghe chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Tùng – Software Architect tại MISA JSC về: Quá trình thăng tiến từ một Dev thành Software Architect Phẩm chất cốt yếu của một Software Architect Yếu tố cần và đủ để thăng tiến cho các bạn Dev ngày nay Anh Nguyễn Thanh Tùng – Software Architect tại MISA JSC1. Chào anh Nguyễn Thanh Tùng, anh có thể giới thiệu đôi chút với độc … [Read more...]