Thiết kế giao diện mẫu sản phẩm sử dụng Microsoft Expression Blend

microsoft-expression-blend prototyping

Khả năng thành công của các dự án phần mềm thường rất thấp. Đó là thực tế đã được công nhận, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này nhưng một trong các nguyên nhân mà hầu hết các dự án đều gặp phải đó chính là chưa hiểu rõ yêu cầu người dùng. Điều này dẫn đến những lãng phí không cần thiết về thời gian và tiền bạc khi chúng ta phải sửa sai (rework) những gì mình xây dựng … [Read more...]