Các kỹ thuật Refactoring code trong .NET

kĩ thuật refactoring code

Thứ 7 vừa rồi buổi meetup hàng tháng số 2 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra. Nội dung của meetup lần này là về chủ đề: "Các kỹ thuật Refactoring Code trong .NET"Với số lượng đăng kí tham dự là 50 bạn nhưng số lượng các bạn thực tế đến buổi meetup chỉ là 15, về % có giảm hơn so với buổi meetup lần một nhưng về số lượng lại tăng lên J Nhưng điều quan trọng hơn đó là … [Read more...]