Giới thiệu về Test Driven Development

tdd_flow

Thứ 7 vừa rồi buổi meetup hàng tháng số 3 của Ha Noi .NET Group đã diễn ra với chủ đề: "Tìm hiểu về phương pháp phát triển phần mềm TDD – Test Driven Development"Vậy TDD – Test Driven Development là gì? Nôm na có thể hiểu đây là phương pháp phát triển phần mềm theo hướng viết test trước khi viết code, ngược lại với cách truyền thống xưa nay chúng ta vẫn làm là … [Read more...]