Các thủ thuật lập trình với Visual Studio 2012

Visual studio pro 2012 tips and tricks

Đây là slide trình bày về các thủ thuật lập trình với Visual Studio 2012 của một chuyên gia quảng bá công nghệ Microsoft Pakistan.Slide trình bày hết sức ngắn gọn và trong sáng. Có một số thủ thuật đa số các bạn lập trình viên .NET từ các phiên bản 2005/2008/2010 đã biết như:Named regions: Phân vùng code Drag & Drop -> Toolbox: Reuse lại các đoạn code bằng … [Read more...]

Hướng dẫn viết blog dùng Microsoft Word và Live Writer

Blogging with microsoft word

1. Vấn đề của Editor chuẩn Hiện tại khi bắt đầu viết blog các bạn thông thường sẽ sử dụng Editor của chính blog provider đó.Ưu điểm của nó là nhanh gọn, người dùng không cần cấu hình gì mà có thể bắt tay viết blog ngay, nhưng theo thời gian Editor này dần bộc lộ nhiều nhược điểm:Khó tạo style cho text Mất nhiều thời gian để thêm ảnh Khó layout nội dung của bài … [Read more...]