Hướng dẫn viết blog dùng Microsoft Word và Live Writer

Blogging with microsoft word

1. Vấn đề của Editor chuẩn Hiện tại khi bắt đầu viết blog các bạn thông thường sẽ sử dụng Editor của chính blog provider đó.Ưu điểm của nó là nhanh gọn, người dùng không cần cấu hình gì mà có thể bắt tay viết blog ngay, nhưng theo thời gian Editor này dần bộc lộ nhiều nhược điểm:Khó tạo style cho text Mất nhiều thời gian để thêm ảnh Khó layout nội dung của bài … [Read more...]