Sử dụng fiddler test web service

Telerik Fiddler

Giới thiệu về Fiddler Trong các bài viết trước các bạn đã biết cách tạo ra và sử dụng các web service mà cụ thể ở đây là wcf rest service và asp.net web api service. Nếu các bạn chưa biết vui lòng xem qua hai các bài viết sau:Cách tạo aspnet web api service dùng cho mobile appCách tạo WCF service trả về JSON dùng cho mobile appĐể có thể test được các service … [Read more...]