Tổng kết lại Blog năm 2013

Rate this post

Cuối năm tổng kết lại hoạt động blog năm qua của mình.

Năm qua quả là một năm bận rộn với rất nhiều dự định, có cái thực hiện được và cũng có cái chưa và blog là một trong những dự định mà chưa thực hiện được thành công.Năm 2014 đã đến và mình dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho blog, điều này có thực hiện được không lại phải chờ năm 2015 mới tổng kết được :) nhưng chắc chắn sẽ phải hơn 2013 😀

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã follow và thảo luận trên blog này.

Keep sharing & moving.

Happy new year all of you.

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 4,500 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *